สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ที่ตั้งโรงเรียน

แผนที่ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เลขที่ 111 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120

โทร 02-564-4498

แฟกซ์ 02-564-2729